એક નવું જંગલ Amit vadgama દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક નવું જંગલ

Amit vadgama દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

જંગલો સાફ થવાના કારણે ત્યાંના પ્રાણીઓની મુશ્કેલી દિવસે ને દિવસે વધી રહી હતી એટલે બધા પ્રાણીઓ એ નક્કી કર્યું કે હવે આપણે જ એક નવા જંગલનું સર્જન કરવું પડશે.. એટલે પ્રાણીઓના મુખ્યા રાજા સિંહ પાસે આવેદન લઈ ને ગયા.. ...વધુ વાંચો