યુરેકા Heena Dave દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

યુરેકા

Heena Dave દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

Eureka એક મોટું સુખડનું table, તેના ઉપર ચાંદીનો ગ્લાસ, તેમાં લીલા રંગનું પાણી, એ પાણી સામાન્ય નહીં પણ અમૃત હતું .અમર પદ આપે તેવું. દામિની દામણે .વૈજ્ઞાનિક. isro બેંગલોર. 5 નવેમ્બર 2013માં અવકાશમાં મોકલેલા મંગળયાન માટે દામિની ઘણા વખતથી ...વધુ વાંચો