તાકાત Writer Dhaval Raval દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

તાકાત

Writer Dhaval Raval દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

તાકાત..---------- વ્યથા પણ કેટલી મજબૂર કરે છે માણસ ને ખોટા કર્મો કરવા પર અને કુકર્મો કરવા પર પણ વ્યક્તિ મજબૂરીનો નામ આપે છે પોતાના દુઃખનું કારણ ને બતાવે છે પણ ક્યારેય સામે વાળાની વેદનાને નથી સમજતો ક્યારે બીજા ...વધુ વાંચો