સુંદરવનનો પહેલો વરસાદ - 1 Amit vadgama દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સુંદરવનનો પહેલો વરસાદ - 1

Amit vadgama દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

એક નવું જંગલ નામની બાળવાર્તા નો બીજો ભાગ એટલે કે સુંદરવનનો પહેલો વરસાદ( ગતાંક થી શરૂ )પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ દ્વારા સુંંદરવન જંગલ બનાવ્યું ત્યાંરથી અત્યાર સુધી કોઈ વરસાદ થયો નહોતો.. આખું જંગલ પાણી સીંચીને બનાવવામાં આવ્યુ હતું એટલે ...વધુ વાંચો