આનંદ Heena Dave દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

આનંદ

Heena Dave દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

યશોધરાનું દેહલાલિત્ય પણ તમને આકર્ષી ન શક્યું. સિદ્ધાર્થ. નાઇટીમાંથી ડોકાતા ઉરોજો અને સંગેમરમર થી મઢી હોય તેવી કાયા તમને લોભાવી ન શકી. તમે બહાર અગાસીમાં આવી ગયા અને પૂરી કાયનાતને મનની આંખોથી જોવા લાગ્યા. ચંદ્ર વગરની રાત્રીમાં દરેક ...વધુ વાંચો