વિમાસણની ક્ષણે AJ Maker દ્વારા નાટક માં ગુજરાતી પીડીએફ

વિમાસણની ક્ષણે

AJ Maker દ્વારા ગુજરાતી નાટક

વિમાસણની ક્ષણે“હા હું દુઃખી છું, વ્યથિત છું, કારણ...? કારણ કે હું એક સ્ત્રી છું.મને બાળપણથી જ સમજાવવામાં આવ્યું છે કે સ્ત્રી પુરુષનો પડછાયો છે, જે હંમેશા પુરુષની પાછળ જ રહે છે, અને જો આગળ હોય તો પણ ખરેખર તો ...વધુ વાંચો