સિધ્ધસંત શ્રી ફક્કડાનાથબાપા - 2 પુરણ લશ્કરી દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સિધ્ધસંત શ્રી ફક્કડાનાથબાપા - 2

પુરણ લશ્કરી દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

જમરાળા ની જાજરમાન જગ્યામાં આજે પૂજ્ય જયદેવદાસ બાપા બિરાજી રહ્યા છે .અને ભૂખ્યા દુખિયાને ભોજન અને આશ્વાસન આપી રહ્યા છે, એવી વર્ષો જૂની આ જગ્યાનો ઇતિહાસ રચનાર એવા સિદ્ધ સંત શ્રી ફકડાનાથ બાપા ના જીવન ચરિત્રને જોઈએ ,આવો જાણીએ ...વધુ વાંચો