સિધ્ધસંત શ્રી ફક્કડાનાથબાપા - 3 પુરણ લશ્કરી દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સિધ્ધસંત શ્રી ફક્કડાનાથબાપા - 3

પુરણ લશ્કરી દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

આગળના ભાગમાં આપણે જોયું કે ભીમજી દરબાર એક સંતના વારંવાર દર્શન કરે છે. હવે આગળ જોઇએ એ સંત કોણ છે અને દરબાર કોણ છે, ભેમજી દરબાર ચોમાસાના ચાલુ વરસાદમાં લીમડી થી ઘોડી લઈને પોતાને ગામ આવવા નીકળ્યા છે એવામા ...વધુ વાંચો