ભગતસિંહ Pandya Ravi દ્વારા બાયોગ્રાફી માં ગુજરાતી પીડીએફ

ભગતસિંહ

Pandya Ravi દ્વારા ગુજરાતી બાયોગ્રાફી

આપણા દેશમાં આમ તો ધણા બધા કાંતિકારી થઇ ગયા તેમાંથી આપણે ધણાને તો ભુલી ગયા છીએ.અને અમુકનું તો નામ લેતા. આપણા દિલમાં પણ દેશપ્રત્યે કાંઇક કરી જવાની ભાવના દિલમાં આવે.આજે એવા જ એક મહાન કાંતિકારી ભગતસિંહ ની વાત કરવા ...વધુ વાંચો