રાજાએ કરી પરીક્ષા Amit vadgama દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

રાજાએ કરી પરીક્ષા

Amit vadgama દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

એક રાજા હતો.. પ્રજા માટે દિવસ અને રાત સેવામાં કાર્યરત.. જ્યારે પણ કોઈને કઈ જરૂર પડે અને કોઈ સહાય જોઈતી હોય એટલે રાજા હંમેશા મદદ કરે... કોઈને ન્યાય આપવો, સહારો આપવો, મદદ કરવી , ગરીબ ને દાન આપવું... એવા ...વધુ વાંચો