કુંપણ - 5 Zalak bhatt દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કુંપણ - 5

Zalak bhatt દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

તેને પણ આ જ રીતે સ્વપ્ન આવતું હતું.પરંતુ તેને દેખાતું કે તે નાનો બાળ છે અને કોઈ તેને મારી નાખવા ના પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે.જ્યારે આ હાલત માંથી કોઈ તેને બહાર કાઢતું તો સંજય ની હાલત પણ ક્રિધા જેવી ...વધુ વાંચો