કુપણ - 6 Zalak bhatt દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કુપણ - 6

Zalak bhatt દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

તેથી જ મેં “કુંપણ ફાઉન્ડેશન” કરીને એક મીશન શરૂ કર્યું છે.કે જયાં આવા દુષ્કર્મ થતાં હશે તેને અટકાવવા માં આવશે.ગર,એ માં-બાપ ને એ પુત્રી મજુર ના હોય તો મારું કુંપણ ફાઉન્ડેશન તેને નવ જીવન આપવાની જવાબદારી લેશે અને એક ...વધુ વાંચો