એય સંભાળને... AJ Maker દ્વારા નાટક માં ગુજરાતી પીડીએફ

એય સંભાળને...

AJ Maker દ્વારા ગુજરાતી નાટક

એય સાંભળને...એય સાંભળને, મને વાત કરવી છે....પ્લીઝ, આમ તરછોડીશ નહી પ્લીઝ....મને સાંભળ...મને ઘણું કહેવું છે, મને બધુજ કહેવું છે, પણ...પણ શરૂઆત ક્યાંથી કરું એ સમજાતું નથી, કારણકે તું દૂર જાય છે, મને છોડીને જાય છે, એ વિચાર જ મને ...વધુ વાંચો