પુસ્તક પરિચય - પન્નાલાલની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ SUNIL ANJARIA દ્વારા પુસ્તક સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પુસ્તક પરિચય - પન્નાલાલની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ

SUNIL ANJARIA માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી પુસ્તક સમીક્ષાઓ

એક સારી બુક વાંચવા મળી. પન્નાલાલની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ. સાધના પ્રકાશન.આપણે , હું ભણી ગએલો કે અગાઉ વાંચેલી ઘણી વાર્તાઓ. પણ તે વખતે, આશરે 40 કે 45 વર્ષ પહેલાં શહેરીઓ ગ્રામ્ય વાતો અતિ ગ્રામ્ય અને શહેરી વાતો પંડિતી કે નાગરી ...વધુ વાંચો