ઓશીયાળા માવતર - ભાગ-1 Gohil Takhubha દ્વારા નાટક માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઓશીયાળા માવતર - ભાગ-1

Gohil Takhubha દ્વારા ગુજરાતી નાટક

ઓશીયાળા માવતર(આ એક નાટક તરીકે પ્રસ્તુત કરું છું પણ જીવનની વાસ્તવિકતાને પણ દર્શાવે છે. આપની આજુબાજુ અથવા આપનાં શહેરમાં ક્યાકને ક્યાંક આવી ઘટનાઓ અવારનવાર બનતીજ હશે....હું તખુભા ગોહિલ ( બાપું ) મારી દર્શન દ્રષ્ટિ દ્વારા જે સમાજમાં જોયું છે, ...વધુ વાંચો