કોરોના યોદ્ધો 23 વર્ષની હેતલ Alpesh Karena દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કોરોના યોદ્ધો 23 વર્ષની હેતલ

Alpesh Karena દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

બધી જ મહાસત્તા, તમામ મહારાજા અને જગતનો જન જન જેનાથી ત્રાહિમામ છે એવા કોરોના વાયારસને હવે પ્રાણી સિવાય દરેક મનુ ઓળખતો થઈ ગયો છે. આકાશ પાતાળમાં બસ આ કોરોનાના ભરડામાંથી કઈ રીતે બહાર નીકળવું એની જ માથાકૂટ ચાલી રહી ...વધુ વાંચો