ઘરેલુ ઉદ્યોગ ને પ્રોત્સાહન, નહીં તો પછી માંડવાળ ? Bipinbhai Bhojani દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઘરેલુ ઉદ્યોગ ને પ્રોત્સાહન, નહીં તો પછી માંડવાળ ?

Bipinbhai Bhojani દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

ઘરેલુ ઉદ્યોગ ને પ્રોત્સાહન , નહીં તો પછી માંડવાળ ?ભરમ-ભરમ ચેનલની બજેટ સંશોધન ટીમ બજેટ વિશેનું મંતવ્ય જાણવા વૃદ્ધાશ્રમે પહોંચી ! વૃદ્ધાશ્રમના વૃદ્ધો બજેટ વિશે કઇં પણ કહેવા તૈયાર ન હતા , તેના કારણોમાં દરેકના પોત-પોતાના કારણો હતા ! ...વધુ વાંચો