વિચાર - વૃંદ Brijesh D Mungra દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

વિચાર - વૃંદ

Brijesh D Mungra દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

વિચારોનું કલ્પવ્રુક્ષ પ્રાચીન સમય માં કલ્પ વ્રુક્ષ ની એક એવી લોકવાયકા હતી કે એ ઈચ્છા પ્રમાણે ફળ આપનારું વ્રુક્ષ છે. જે ઇચ્છ્સો તે મળશે .તો અત્યારે એ વ્રુક્ષ ક્યાં હશે? હા, આ વ્રુક્ષ આજે પણ અસ્તિત્વ મા છે ...વધુ વાંચો