વનડેનો વરરાજા SUNIL VADADLIYA દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

વનડેનો વરરાજા

SUNIL VADADLIYA દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

પ્રભાત થઈ સવાર પડી રહ્યું હતું. ફળિયાની વહુવારુને ઘણા દૂધ રેડવા ડેરીએ જતા હતા. અને ઘણા ભાઈઓ દાતણ ને લોટો લઈ ગુયા તરફ જઈ રહયા હતા. અને ઘણા મોટી ચોકમાં બેઠા હતા. તો બીજા કઈક ઘરના કામકાજ કરતા હતા. ...વધુ વાંચો