રસ્તો- આત્મકથા dipti thakkar દ્વારા બાયોગ્રાફી માં ગુજરાતી પીડીએફ

રસ્તો- આત્મકથા

dipti thakkar દ્વારા ગુજરાતી બાયોગ્રાફી

સાંજનો આશરે ૭:૩૦ વાગેનો સમય નાનકડાશહેરોમાં ટ્રાફિક હવે આ સમયની આસપાસ ઘટવા લાગેછે . એમાં હજી ચોમાસુ પૂરું ઉતરિયું નથી. વરસેલી વાદળીના ટીપાની ભાતવાળીચાદર સાક્ષી પૂરતું હતુંકે થોડી વાર પેલા અહીં ઝાપટું પડ્યું હશે. સ્ટ્રીટલાઈટએ પોતાની ડીમ રહેવાની પ્રકૃતિજાળવી ...વધુ વાંચો