કણનાં હજારમાં ભાગ જેટલા પ્રેમની શોધ Bhaliya Ghanshayam દ્વારા પુસ્તક સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કણનાં હજારમાં ભાગ જેટલા પ્રેમની શોધ

Bhaliya Ghanshayam દ્વારા ગુજરાતી પુસ્તક સમીક્ષાઓ

ઘણાં સમયથી પ્રેમને લગતા કેટલાક પ્રશ્નો વારંવાર મનને મૂંઝવી રહ્યા છે. પ્રેમની શરુઆત ક્યારે થાય? પ્રેમ શું છે? પ્રેમમાં સુખ હોય કે દુ:ખ? આ સવાલોનાં જવાબ મેળવવા મે પ્રેમ કહાનીઓ વાંચી, લવ સ્ટોરીનાં કેટલાક મૂવી જોયાં, ઘણાં લોકોને ...વધુ વાંચો