કલ્પના Afzal Malla દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કલ્પના

Afzal Malla દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

હું લગભગ રાત ના 1.30 વાગે હું જ્યાં રાહુ ત્યાં નાનો બગીચો છે ત્યાં બેઠો હતો, એન્ડ મને ડાયરી લખવાનો શોખ છે તો હું ત્યાં બેઠા બેઠા ડાયરી લખતો હતો. અને ગિત સાંભળતો હતો. એટલામાં ત્યાં એક છોકરી આવીને ...વધુ વાંચો