લોકઙાઉન ના સમય માં બનાવી શકાય તેવી વાનગીઓની યાદી Grishma દ્વારા રેસીપી માં ગુજરાતી પીડીએફ

લોકઙાઉન ના સમય માં બનાવી શકાય તેવી વાનગીઓની યાદી

Grishma દ્વારા ગુજરાતી રેસીપી

અત્યારના લોકડાઉન ના સમયની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે અને મોટાભાગના રાજયો, ગામડાઓ તથા શહેરો બધી જગ્યાએ બંધ છે. આવા સમયે આપણને એવું થાય છે કે જ્યારે આ ભયંકર કોરોનાવાયરસ નીકળ્યો છે ત્યારે આપણે આપણા ઘરમાં જ રહીને બને ...વધુ વાંચો