શાંત નીર - 4 Nirav Chauhan દ્વારા બાયોગ્રાફી માં ગુજરાતી પીડીએફ

શાંત નીર - 4

Nirav Chauhan દ્વારા ગુજરાતી બાયોગ્રાફી

એ પ્રવાસ મારા માટે યાદગાર રહ્યો હતો. એના બે કારણ હતા. પેહલો એ હતો કે હું પેહલી વાર પ્રવાસે ગયો હતો અને બીજો એ હતો કે સારિકા સાથે હું પેહલી વાર કલાક સુધી વાત અને એક સાથે બધે ફર્યા ...વધુ વાંચો