પોલિશને તોલીના શાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ Bipinbhai Bhojani દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પોલિશને તોલીના શાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ

Bipinbhai Bhojani દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

પોલિશને તોલીના શાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ ભાદો, ભાદો, ભાદો પોલીથ આવી ભાદો ! બધા જ આમથી તેમ, તેમ થી આમ ભાદવા માંડ્યા ! જાણે કે બધા જ તોઈ દુનેદાર (ગુનેગાર) ના હોય ! મમ્મી મમ્મી , પપ્પા પપ્પા બધા ...વધુ વાંચો