સંસ્કાર Jayesh Soni દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સંસ્કાર

Jayesh Soni દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

વાર્તા- સંસ્કાર લેખક- જયેશ એલ.સોની.ઊંઝા મો.નં.9601755643 ‌. ' મારા વ્હાલા ભાઇઓ,બહેનો અને વડીલો.આજનું વક્તવ્ય પૂરૂં કરતાં પહેલાં છેલ્લી વાત.હું સ્ત્રી છું એટલે સ્ત્રીના વખાણ કરૂંછું એવું નથી પણ ઇશ્વરે દરેક સ્ત્રીને એક વિશિષ્ટ શક્તિ આપીછે એ કદાચ સ્ત્રીઓને ...વધુ વાંચો