રસરંજ - ૧૦ Dr. Ranjan Joshi દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

રસરંજ - ૧૦

Dr. Ranjan Joshi દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

રસરંજ - ૧૦૧. ચહેરોસમયના હર જખ્મોને સહેતો એ ચહેરોદુ:ખોમાં સતત સુખને શોધતો એ ચહેરો.હો વ્યથા ભીતરે તોય હસતો એ ચહેરોહર પળે લાગણીથી ધબકતો એ ચહેરો.હર ગમનો એક જ ઈલાજ છે એ ચહેરોહરેક સ્થિતિ માં સાથે રહેતો એ ચહેરો.હર શબ્દોની ...વધુ વાંચો