મુલાકાત આત્મા સાથે Bhaliya Ghanshayam દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મુલાકાત આત્મા સાથે

Bhaliya Ghanshayam દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

ઘરે લગ્નની તૈયારીઓ ફુલ જોશજોશથી ચાલતી હતી. ઘરના દરેક સભ્યો અલગ અલગ કામો કરી રહ્યાં હતાં. સવાર પડતાં જાન આવવાની હતી. રાત્રે કોઈ સુતૂ ન હતું કારણ કે રસોઈ અને મીઠાય પણ બનાવવાની હતી.આ એક ગામડું હતુુ. ...વધુ વાંચો