પપ્પાને પત્ર Mansi Vaghela દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

પપ્પાને પત્ર

Mansi Vaghela દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

એક કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી દ્વારા લખવામાં આવતો એના પપ્પા ને પત્રજે મેં લખ્યો છે.....જો કોઈ મિત્ર પિતા તરીકે આ પત્રનો જવાબ આપી શકે તો તે આવકાર્ય છે.....પ્રિય પપ્પા, આદર પ્રણામ. ઘણા દિવસોથી તમારી ...વધુ વાંચો