સિધ્ધસંત શ્રી ફક્કડાનાથબાપા - 5 પુરણ લશ્કરી દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સિધ્ધસંત શ્રી ફક્કડાનાથબાપા - 5

પુરણ લશ્કરી દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

(માનબાઈ) સવંત 1890 આ શ્રાવણ માસની અજવાળી બીજ નો દિવસ છે સાંજનો વખત છે રાત્રિના જગ્યામાં ભજનભાવ રાખેલો છે, દિવસ આથમવાથી એક ભરવાડ પોતાની એકખડાઇ એટલે કે ભેંસ લઈ જગ્યા પાસેથી નીકળ્યો, ફકડાનાથ બાપા યે હાકલ કરી અલ્યા ગોવાળ ...વધુ વાંચો