કોરોનાની પંચાત Rana Zarana N દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કોરોનાની પંચાત

Rana Zarana N દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

કોરોના, કોરોના, કોરોના. મગજનું દહીં થઇ ગયું ભૈશાબ !! આખો દાડો જે ન્યુઝ ચેનલ જોઈએ એના પર કોરોનાની જ મોકાણ. ઘેર રૈ ને કરોય શું આખો દાડો, આપણને એમ કે લાવો થોડા અપડેટ જોઈ લઈએ પણ આ ન્યુઝ ચેનલ ...વધુ વાંચો