મુસાફિર હું યારો Jiwatma દ્વારા પ્રવાસ વર્ણન માં ગુજરાતી પીડીએફ

મુસાફિર હું યારો

Jiwatma દ્વારા ગુજરાતી પ્રવાસ વર્ણન

તમે યાત્રાએ છો કે શું? એમ, હું પણ યાત્રાએ જ છું ભાઈ... ક્યાં જવાનું તમારે? શું વાત કરો છો... મારે પણ ત્યાજ જવાનું છે. આપણું તો ઠેકાણું એક જ છે. હું તો તમને અજાણ્યા માની બેઠો હતો... પણ આપણે ...વધુ વાંચો