જોન્ટીના જવાનું દુઃખ SUNIL VADADLIYA દ્વારા બાયોગ્રાફી માં ગુજરાતી પીડીએફ

જોન્ટીના જવાનું દુઃખ

SUNIL VADADLIYA દ્વારા ગુજરાતી બાયોગ્રાફી

ખૂબ ટાઢ હતી. ડેરીએ સવારમાં ફળિયાના લોકો દૂધ આપવા જતા હતા. તો કોઈ દૂધ લેવા માટે જતા કોણ જાણે કેમ આવામાં કોઈ કુતરી અડારામાં ઉકાઉ ઉકાઉ ઉકાઉ...... કરતી હતી . ટીચ્યો દાતણ નો ડોયો મોમાં ઘાલી ફરતો હતો. અને ...વધુ વાંચો