માતૃદિને માતૃવંદના Jagruti Vakil દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

માતૃદિને માતૃવંદના

Jagruti Vakil દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

માતૃદિને માતૃવંદના “નંદલાલાને માતા જશોદાજી સાંભરે,મમતા મેલીને મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં... “ દેવકીના પેટે જન્મ લઇ યશોદામા પાસે મોટા થયેલા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગોકુલ છોડી વૃંદાવન ગયા ત્યારે આંખમાં આંસુ સાથે માતા જશોદાને યાદ કરે છે,જે બતાવે છે કે ...વધુ વાંચો