પ્રાર્થના: ઈશ્વર સાથે સંવાદ    joshi jigna s. દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રાર્થના: ઈશ્વર સાથે સંવાદ   

joshi jigna s. દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

પ્રાર્થના: ઈશ્વર સાથે સંવાદ આત્માની પરમાત્મા સાથેની દિલની વાત એટલે પ્રાર્થના. પ્રાર્થનાથી અનંત જ્ઞાન, અનંત શક્તિ, આત્મા શુધ્ધિ અને પરમાત્માની હાજરીનો અનુભવ થાય છે. પ્રાર્થના એ કોઈ યાચના નથી એ તો આભારની ...વધુ વાંચો