નવા દાદા ના ઘરે  એ ....હાલો !! Bipinbhai Bhojani દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

 નવા દાદા ના ઘરે  એ ....હાલો !!

Bipinbhai Bhojani દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

(1)નવા દાદા ના ઘરે એ ....હાલો !!દાદાના દરબાર જાશુ સવારમાં નિત્ય ઉઠીને, સવારમાં નિત્ય ઉઠીને ...સવારમાં નિત્ય ઉઠીને ...નિત્ય ઉઠીને ! બોલો ,બોલો , બોલો બધા , બોલો ,બોલો ! સૌ સાથે મળીને બોલો ! અને ----સૌએ સાથે મળીને ...વધુ વાંચો