સાત વરસનો ઈંતઝાર Ashuman Sai Yogi Ravaldev દ્વારા નાટક માં ગુજરાતી પીડીએફ

સાત વરસનો ઈંતઝાર

Ashuman Sai Yogi Ravaldev દ્વારા ગુજરાતી નાટક

અરે યાર માહી,હજુએ તું અહીં આવે છે ? હા,નીલ ઘણા વર્ષોથી તારી રાહ જોતો અહીં રોજ આવું છું.પણ,તે દિવસની ઘટના બાદ તું અહીં આવ્યોજ નહીં ! હા,માહી હું તારા લીધે હજુએ પણ આવવા નહોતો માંગતો.પણ,પછી થયું હવે ...વધુ વાંચો