માસૂમ દુઆ Abid Khanusia દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

માસૂમ દુઆ

Abid Khanusia દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

** માસુમ દુઆ **શબેકદ્રની તરાહવીની નમાજ અદા કરી થોડીક નફિલ નમાજો પઢી સાબિરા સુવા માટે ગઈ ત્યારે ખાટલામાં તેની પાંચ વર્ષની દીકરી સના જાગતી હતી. સાબિરાએ તેના વાળમાં હાથ ફેરવી તેને ઉંઘવાની દુઆ પઢી સુઈ જવા કહ્યું. સનાએ મોટેથી ...વધુ વાંચો