ડિપ્રેશન Mansi Vaghela દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ડિપ્રેશન

Mansi Vaghela દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

આજ કાલ ઘર મોટા થઈ રહ્યા છે, પણ કુટુંબ નાના થતા જઈ રહ્યા છે. આપણે ચંદ્ર સુધી પહોંચી તો ગયા છીએ, પણ ઘરમાં શું ચાલી રહ્યું છે એનાથી અજાણ છીએ. દરેક માણસ રડતો જન્મે છે, ફરિયાદો કરતા જીવે છે, ...વધુ વાંચો