સિધ્ધસંત શ્રી ફક્કડાનાથબાપા - ૬ પુરણ લશ્કરી દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સિધ્ધસંત શ્રી ફક્કડાનાથબાપા - ૬

પુરણ લશ્કરી દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

(રામભાઇ ગઢવી ) એક દિવસ સાંજનો સમય છે, ફક્કડાનાથ બાપા ગામના ભક્ત સમુદાય સાથે જ્ઞાનનો ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તેવા સમયે એક અજાણ્યા માણસ જગ્યામાં દાખલ થયા,જય માતાજી , કહી આવનાર વ્યક્તિ ડાયરાને રામરામ કર્યા, ગળામાં માળા પહેરી ...વધુ વાંચો