ચિંતન લેખ.. શ્રી મદ્ ભગવદ્ ગીતા મોહનભાઈ દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ચિંતન લેખ.. શ્રી મદ્ ભગવદ્ ગીતા

મોહનભાઈ દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

ૐ‌ શ્રી ગણેશાય નમઃ , ક્લીમ્‌ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ શ્રી કૃષ્ણ દ્વૈપાયનાય નમઃ. , શ્રી સરસ્વતયૈ નમઃ સનાતન વૈદિક ધર્મની પરંપરાના જ્ઞાન માં ગીતા શિરોમણી છે. આપણું સદભાગ્ય છે, કે વેદો અને ઉપનિષદો ના સાર રૂપે, મહાભારત મહાકાવ્ય માંથી ...વધુ વાંચો