ઈવાનઃ 'એક નાનો યોદ્ધા - 1 u... jani દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઈવાનઃ 'એક નાનો યોદ્ધા - 1

u... jani દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

1. ઈવાનની જીદઅહીં વાત થાય છે એવા નાયકની જેની ઉંમર ઘણી નાની હોય છે તેની આફતો અને મુસીબતોથી પણ એક મુસાફરી દરમિયાન એ તેના જીવનનું સૌથી મોટું યુદ્ધ લડે છે- ' જીવન અને મૃત્યુ ' નું. વાર્તાના નાયકના પિતાએ ...વધુ વાંચો