માતૃ દિવસ Gunjan Desai દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

માતૃ દિવસ

Gunjan Desai દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

માતાની કોઈ વ્યાખ્યા ના હોય. અને આપી શકાય પણ નહીં. માં, એક અક્ષરમાં અનહદ પ્રેમ, લાગણી, બલિદાન નું સતત ઝરણું વહેતું છે . હમણાં લોકડાઉન નાં સમયમાં આખો દેશ આરામની પળો માણી રહ્યો છે ત્યારે ઘરની સ્ત્રી કે જે ...વધુ વાંચો