સ્ત્રી : સમજણ કે સમર્પણ !! ronak maheta દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સ્ત્રી : સમજણ કે સમર્પણ !!

ronak maheta દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

સ્ત્રી માટે લખાતું હોય ત્યારે સ્ત્રી ને સુસંગત હોય તેવી વાત થી જ ચાલુ કરીએ -રસોઈ બનાવતી વખતે ક્યારેક રેસિપી નું પુસ્તક ખોલ્યું છે ? જેમાં વસ્તુ ઓ નું માપ લખેલું હોય છે અને છેલ્લે એક વાક્ય લખે છે ...વધુ વાંચો