શોધુ છુ તને mahender દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

શોધુ છુ તને

mahender દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

નમસ્કાર મિત્રો, મિત્રો,"શોધુ છુ તને " પુસ્તક એ મારા જિવનનું પ્રથમ પુસ્તક અને કાવ્યસંગ્રહ છે છે .આમ તો સાહિત્ય અને અને મારી સાત પેઢી સુધી કોઈ લેવા દેવા નહોતુ,પણ મારા જિવનમાં એક એવી પ્રરણારૂપી વ્યક્તિ મળી ...વધુ વાંચો