એ જિંદગી, ફિર ગલે લગાલે SUNIL ANJARIA દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

એ જિંદગી, ફિર ગલે લગાલે

SUNIL ANJARIA માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

એ જિંદગી, ફિર ગલે લગાલે***************હમણાં જ ડો. જગદીપ નાણાવટી ની કવિતા 'ખુલશે કે નહીં તાળું' વાંચી.કેન્દ્ર સરકારને આદર સહ પ્રણામ કે ખરે વખતે લોકડાઉન કરી જે કેઇસો મહત્તમ કરોડમાં પહોંચી શક્યા હોત તે એક્ટિવ 52 હજારે અઢી મહિના પછી ...વધુ વાંચો