ઈવાન : એક નાનો યોદ્ધા - 2 u... jani દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઈવાન : એક નાનો યોદ્ધા - 2

u... jani દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

3. પ્લેનમાં મુસીબતપ્લેન હવે ટેક ઓફ થઈ ગયું હોય છે. ઈવાન એની સીટ પર બેસીને શાંતિથી પુસ્તક વાંચતો હોય છે. તેની બાજુની સીટ પર એક મોટી ઉંમરની સ્ત્રી બેઠી હોય છે. તે અવારનવાર સમય જોયા કરે છે. આથી ઈવાન ...વધુ વાંચો