કોરોનાર્થશાસ્ત્ર Uday Bhayani દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

કોરોનાર્થશાસ્ત્ર

Uday Bhayani દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

“કોરોનાર્થશાસ્ત્ર” (કોરોના + અર્થશાસ્ત્ર) શબ્દ રચવાનો મારો આશય કોરોના વાયરસની અર્થતંત્ર પર પડતી અસરો સમજવાના પરિપેક્ષ્યમાં છે. જ્યારે કોઇપણ રોગચાળો ફેલાય છે, ત્યારે તેના ફેલાવાની તીવ્રતા અને ભૌગોલિક વિસ્તારને આધારે તેને આઉટબ્રેક (Outbreak), એપિડેમિક (Epidemic) કે પેન્ડેમિક (Pandemic) તરીકે ...વધુ વાંચો