સ્વીકાર - ૮ Komal Mehta દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સ્વીકાર - ૮

Komal Mehta દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

સ્વીકાર. ભ્રમ.?ભ્રમ એટલે આપણા બાંધેલા ખોટા અનુમનો જે આપણે આપણા માટે પણ બાંધીએ છે. અને બીજા માટે પણ આપણે કેટલાં બધાં ભ્રમ પાડી રાખતાં હોય છે.?હવે અહીંયા સમજવાની વાત એ છે કે આપણે આપણાં જે ભ્રમ માં જીવીએ છે, ...વધુ વાંચો