દર્શનશાસ્ત્રો Suresh Trivedi દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

દર્શનશાસ્ત્રો

Suresh Trivedi માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

દર્શન એટલે સત્ય અને જ્ઞાનની શોધની વિદ્યા; મનુષ્યનાં દુઃખો દૂર કરીને સુખ તરફ પ્રયાણ કરવાની વિદ્યા; પરમ તત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવાની વિદ્યા. સાદી ભાષામાં દર્શન એટલે ‘જોવું’, પરંતુ અહીં આંખો દ્વારા કશું જોવાની વાત નથી, આંતરચક્ષુઓ દ્વારા જગત અને આત્માનું ...વધુ વાંચો